Контакти

ул. „Захари Зограф“ 55, кв. Драгалевци, София


Телефон: +359 2 967 4010, Мобилни: +359 888 571 063, +359 899 988 004


E-mail: perla_hotel@abv.bg